SODA Bedelsiz Sermaye Arttırımı

Not: Bugün akşam endeksin kapanışı itibariyle elinde hisse olanlar Bedelsiz bölünmeden hisse alabilecekler.
Hisse pazartesi günü işleme, gün sonu kapanış fiyatının %20 altında başlayacak, buna paralel hisse sayıları da % 20 artmış olacak.
Bedelsiz sermaye arttırımından gelen hisseler T+2 yani 19 Temmuz 2017 Çarşamba günü hesaplara yansır.

******
Şirketimizin mevcut 2.500.000.000 Türk Lirası tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 750.000.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin 900.000.000 Türk Lirası’na yükseltilmesine, Artırılan 150.000.000 Türk Lirası’nın a)77.000.000 Türk Lirası’nın 28 Mart 2017 tarihinde toplanan Ortaklar Olağan Genel Kurulu kararı doğrultusunda 2016 yılı kâr payından, b) 304.973,11 Türk Lirası’nın KVK 5/1-e maddesi kapsamında gayrimenkul ve iştirak hissesi satış karlarından, c) 72.695.026,89 Türk Lirası’nın olağanüstü yedek akçelerden karşılanmasına, d) Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde kayden izlenmekte olan ve aralarında grup ayrımı bulunmayan, nama yazılı paylardan oluşan mevcut çıkarılmış sermayenin % 20,00000 oranına isabet eden payların bedelsiz olarak hissedarlara payları oranında dağıtılmasına, karar verilmiştir.

“SODA Bedelsiz Sermaye Arttırımı” için 2 yanıt

Halil hocam merhaba nasılsınız? benim bedelsiz öncesi soda maliyetim 3,76 idi. Bugün verilen bedelsiz ile birlikte maliyetim 0,752 kuruş azalarak 3,00 olması gerekirken soda maliyetim 3,13 görünüyor. Lot sayım %20 oranında arttı bunda bir sıkıntım yok. Sizce maliyet hesabında ben mi bir yanlış hesaplama yapıyorum. Yoksa başka bir nedeni var mıdır?

Bir Yorum Yazın