TRKCM 2018/6 Bilanço Temel ve Teknik Analizi

TRKCM 4,94 TL
27.07.2018
.
Şirketin Sermaye ve Ortaklık Yapısı:


.
Faaliyet Alanı Şirket Profili:
Endeks: BIST100, Yıldız Pazar
Düzcam, otocamı, ayna, lamine, temperli ve kaplamalı cam üretimi ve satışı.
.
Trakya Cam 2018/6 Bilanço Temel Analizi:
.
Yıllık bazda Net Dönem Kârı;
2018/6 Bilanço 504 mn TL (2017/6 Bilanço 262 mn TL) +92 % pozitif.
.
Yıllık Net Satışlar +25 %
.
Faaliyet Kârı +41 %
Faaliyet Kâr Marjı % 16,24 → % 18,22 pozitif.
.
FAVÖK Kârı +78 %
FAVÖK Kâr Marjı % 16,64 → % 23,56 pozitif.
.
Câri Oranı 1,67
Likidite Oranı 1,18
Kısa Vadeli Yükümlülükleri ve Uzun Vadeli yükümlülüklerde artış olsa da borç çevirme oranları çevrilebilir düzeyde.
.
Ödenmiş Sermaye: 1.250 mr TL
Öz Sermaye: 3.514 mr TL’den 4.542 mr’a % 29 artmış.
Öz Sermaye Kârlılığı: % 18,89
Bedelsiz Potansiyeli: % 263
.
Geçmiş Yıl Kârları 1.374 mr → 1.499 mr’a +9 %
Yabancı Para Net Pozisyonu 670 → -33 mn TL sınırlı negatif.
.
TRKCM F/K 6,50
Cam Sektörü Ortalama F/K 8,65
TRKCM PD/DD 1,23
Cam Sektörü Ortalama PD/DD 1,18
.
Yılbaşı Takasta Yabancı Oranı % 56,63 (Hisse fiyatı: 4,45 TL)
Câri Takasta Yabancı Oranı % 57,27 (Hisse fiyatı: 4,94 TL)
Yıl İçi Getiri: +11,01 %
.
Yıl İçi Relativ Getiri +33,94 %
Beta Katsayısı 0,57
2018 Temettü Verimi % 3,1
*31 Temmuz 2018’de % 10,61946 oranında bedelsiz sermaye arttırımı yapılacaktır.
Bu şekilde 2018 toplam kuzu verimi % 13,7 olur.
.
Net Satışların % 25 artmasına rağmen Faaliyet ve FAVÖK kâr marjlarında güçlü artış pozitif, özellikle Yatırım Faaliyetleri kaynaklı gelirlerin katkısı kârlılıkta önemli etken.
Finansal Gelirleri arttığı hâlde Finansal Giderlerin de artmasıyla bu kalem nötürlenmiş.
Yatırım faaliyetleri / büyümeye paralel olarak düzenli bedelsiz sermaye artırımları ve temettü geleneği olan bir şirkete yakışır orta ve uzun vadede pozitif bir bilanço.
.
Trakya Cam Teknik Analizi:

TRKCM için en son 28.05.2018 tarihinde câri değerle 4,36 TL iken (temettü düşmesiyle bu fiyat 4,20 TL) pozitif sinyal uyarılı verdiğimiz grafik (en altta) sonrası 4,98 TL görerek +18,57 % prim üretilmiştir.

TRKCM güncel değerle 4,74 TL stop-loss seviyesi üzerinde pozitif görünümünü korur.
Negatif endekste 4,74 TL stop-loss seviyesi altında 4,56 TL destek olarak izlenebilir.

Hissede bilanço etkisi nispeten fiyatlara yansımış olsa da bahsettiğimiz trend desteklerinin korunması durumunda orta ve uzun vadede hissenin formasyon hedeflerine doğru güçlü bilançonun etkisi görülebilir.


Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir