TRKCM 2019/3 Bilanço Temel ve Teknik Analizi

TRKCM 3,12 TL
29 Nisan 2019
.
Trakya Cam Sermaye ve Ortaklık Yapısı:


.
Faaliyet Alanı Şirket Profili:

Endeks: BIST100, Yıldız Pazar.
Düzcam, otocamı, ayna, lamine, temperli ve kaplamalı cam üretimi ve satışı.
.
Trakya Cam 2019/3 Bilanço Temel Analizi:
.
Yıllık bazda Net Dönem Kârı;
2019/3 Bilanço 149 mn TL (2018/3 Bilanço 206 mn TL) -18 %
.
Yıllık Net Satışlar +26 %
.
Faaliyet Kârı -12 %
Faaliyet Kâr Marjı % 17,02 → % 11,99 negatif.
.
FAVÖK Kârı -19 %
FAVÖK Kâr Marjı % 19,88 → % 12,90 negatif.
.
Câri Oranı 1,84
Likidite Oranı 1,39
Kısa Vadeli Yükümlülükleri ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerde artış olsa da borç çevirme oranlarında önceki dönemlere göre iyileşme sürüyor.
.
Ödenmiş Sermaye: 1.250 mr TL
Öz Sermaye: 5,541 mr +33,5 %
Öz Sermaye Kârlılığı: % 16,25
Bedelsiz Potansiyeli: % 343
.
Geçmiş Yıl Kârları 2,234 mr TL +41 % olumlu.
Yabancı Para Net Pozisyonu +573 mn TL +327 % olumlu.
.
TRKCM F/K 4,30
Cam Sektörü Ortalama F/K 5,35
TRKCM PD/DD 0,70
Cam Sektörü Ortalama PD/DD 0,96
.
Yılbaşı Takasta Yabancı Oranı % 48,61 (Hisse fiyatı: 3,03 TL)
Câri Takasta Yabancı Oranı % 53,24 (Hisse fiyatı: 3,12 TL)
.
Yıl İçi Relativ Getiri -0,59 %
2019 Temettü Verimi % 3,27*
2019 Bedelsiz Verimi % 0
2019 toplam kuzu verimi % 3,27
*Hissenin 31 Mayıs 2019’da hisse başına net 0,1156 (brüt 0,136) TL temettü ödeme kararı var.
.
Temel ve teknik verilere göre 12 aylık (2020/3 bilanço dönemi sonuna kadar) Hisse Değerleme fiyatı: 4,10 TL**Hissenin 31 Mayıs 2019’da vereceği hisse başına net 0,1156 (brüt 0,136) TL temettü sonrasında bu Hisse Değerleme fiyatı 3,97 TL olur.
.
Net Satışların % 26 artmasına rağmen Finansman Giderleri, Yönetim ve Pazarlama Giderlerindeki artışlar Faaliyet ve FAVÖK kâr marjlarını düşürmüş. Özellikle Finansal Giderlerdeki belirgin artış, kârlılığı törpülemiş.

Toplam Net Satışların % 52 yurt dışı satış ihracat ağırlıklı olması, Yabancı Para Net Pozisyonunun pozitif seyri için önemli.

Şişe Cam grubunun ana şirketi konumunda bulunan Trakya Cam; otomotiv, düz cam, enerji camları ve beyaz eşya camları alanında üretim yaptığı için özellikle inşaat ve otomotiv sektöründe iyileşme önem arz etmektedir.
Bunun için de enflasyon, dolayısıyla faiz ve dövizde sakinleşme önemli.

Bu kapsamda kısa vadede hisse üzerinde baskı görülse de Temel verileri açısından sektör hisselerine göre nispeten iskontolu bilançosu ve düzenli kâr paylaşımıyla orta ve uzun vadede dikkat çeken bir hisse Trakya Cam.
.
Trakya Cam Teknik Analizi:

TRKCM’da göstergelerimiz henüz pozitife geçmese de aşırı satım bölgesinde bulunuyor.
Hissede 3,30 TL üzeri hacimli kapanışların devamında olumlu görünüm güçlenir.

3,37 TL ara direncin geçilmesi hâlinde 4,01 ve Hisse Değerleme fiyatı 4,10 TL orta ve uzun vadeli direnç hedefleri olarak izlenebilir.*

*TRKCM 31 Mayıs 2019’da vereceği hisse başına net 0,1156 (brüt 0,136) TL temettü sonrasında uzun vadeli bu teknik direnç hedefi 3,97 TL olur.

Negatif haber akışında Trakya Cam 2,90 TL stop-loss seviyesi altında 2,79 TL destek seviyesi olarak izlenmek üzere teknik görünüm:

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir