TTRAK Kâr Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

TTRAK 35,82 TL
13.02.2019

TTRAK geçmiş yıllarda yılda çift kuzu verdiği de olmuştu fakat bu yıl temettü ödemesi yapmama kararı almıştır.

*
TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim:

Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 19’uncu maddesi ve 24 Mart 2014 tarihli Genel Kurul’da ortaklar tarafından onaylanan Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde, genel ekonomik ve sektörel konjonktür ile Şirketimiz nakit ve finansman politikaları dikkate alınarak, kar payının dağıtılmayarak, VUK hükümlerine göre oluşan 73.424.925 TL cari yıl karının olağanüstü yedeklere aktarılmasının, TFRS/TMS’ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre oluşan 240.106.649 TL Net Dönem Karının geçmiş yıl karlarına aktarılmasının Mart ayı içerisinde yapılması öngörülen Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.
*

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir