YUNSA 2018/9 Bilanço Temel ve Teknik Analizi

YUNSA 5,26 TL
02.11.2018
.
Şirket Profili ve Faaliyet Alanı:

Ortaklık Yapısı:
% 57,88 Hacı Ömer Sabancı Holding
% 34,91 Halka Açık Kısım
% 7,21 Sadık Haranıoğlu

Faaliyet Alanı:
Yünlü tekstil mamülleri üretimi ve pazarlaması.
.
Yünsa 2018/9 Bilanço Temel Analizi:
.
Yıllık Net Dönem Kârı;
2018/9 Bilanço 19,0 mn TL (2017/9 Bilanço 5,4 mn TL) +251 %
Çeyreklik bazda ise 2018/2.Ç göre 2018/3.Ç 8,8 mn’dan 4,5 mn’a -49 %
.
Yıllık Net Satışlar +25 %
Toplam satışların % 68’inin Yurt dışı olması olumlu.
.
Esas Faaliyet Kârı +68 %
Faaliyet Kâr Marjı % 13,47 → % 18,15’e çıkmış, pozitif.
.
FAVÖK Kârı +193 %
FAVÖK Kâr Marjı % 3,48 → % 8,18’e çıkmış, pozitif.
.
Cari Oranı 1,05
Likidite Oranı 0,65
Uzun Vadeli Yükümlülüklerde düşüş olsa da Kısa Vadeli Yükümlülükler, borç çevirme oranlarını zayıflatmış durumda.
.
Ödenmiş Sermaye: 29,1 mn TL
Öz Sermaye: 50,4 → 76,4 mn TL +51 %
Öz Sermaye Kârlılığı: % 37,17
Bedelsiz Potansiyeli: % 162
.
Geçmiş Yıl Kâr/Zararları -32 mn’dan -17 mn’a düşmüş, nispeten olumlu, kötünün iyisi.
.
YUNSA F/K 5,39
YUNSA PD/DD 2,01
.
Yılbaşı Takasta Yabancı Oranı % 0,88 (Hisse fiyatı 4,50 TL)
Câri Takasta Yabancı Oranı % 30,01 (Hisse fiyatı 5,26 TL)
.
Yabancı Para Net Pozisyonu -20 mn TL → -60 mn TL negatif.
.
Yıl İçi Relativ Getiri +43,23 %
Beta Katsayısı 0,75
2018 Net Temettü Verimi: % 0
2018 Bedelsiz Verimi: % 0
2018 Toplam Kuzu Verimi: % 0
.
Net Satışlarda % 25 artışa rağmen Maliyet düşmesiyle Brüt kâr % 65’e çıkmış, kârlılığı pozitif etkilemiştir.
Daha da önemlisi Faaliyet kârında iyileşme artarak satışlardaki kârlılık % 68’e çıkmıştır.
Bu durum FAVÖK – Faaliyet kâr marjlarına da olumlu yansımış ve geçen yıl sonu 12 aylık bilançoda elde edilen kâr, şimdiden 4,2 mn TL geçilmiştir.
Olumsuz kısmı ise yıllık bazda net dönem kârında artışa rağmen çeyreksel bazda önceki çeyreğe göre zayıflama olmuştur.
Yurt dışı satış oranının korunması, önümüzdeki çeyrekler için yabancı para pozisyonundaki açık adına önemli.
Çeyreksel bazda kârlılık düşüşü hisse üzerinde kısa vadede baskı oluştursa da orta ve uzun vadede yıllık bazda kâr artışı olumlu.
.
Yünsa Teknik Analizi:
.
YUNSA 10,02 TL tarihî zirvesi sonrasında 4,95 TL ile Fibonacci %61,8 düzeltme seviyesini test etti.
Hissede orta ve uzun vadeli görünüm henüz pozitife dönmese de göstergelerimiz aşırı satım bölgesinde bulunuyor.

Kısa vadeli görünüm 5,16 TL üzeri kapanışların devamı hâlinde pozitif seyrini korur.
Orta vadeli seyir 5,58 TL’nin hacimli geçilmesi durumunda güçlenir.

Yünsa’da 4,95 TL stop-loss seviyesi olarak izlenmek üzere teknik görünüm:

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir