SASA 2017/6 Bilanço Temel Değerlendirme ve Teknik Analizi

SASA 8,19 TL
08.08.2017

2017/6 Bilanço Analizi ve Temel Değerlendirme:

Yıllık Net Dönem Kârı;
2017/6 Bilanço 110,1 mn TL (2016/6 Bilanço 39,7 mn TL) +177 %

Çeyreksel bazda Net Dönem Kârı;
2017/1.Çeyreğe göre 78 mn’dan 32 mn’a -59 % düşüş var.

Yıllık Net Satışlar 581 mn’dan 815 mn’a +40 %

FAVÖK Kârı 48 → 132 mn’a +175 %
FAVÖK Kâr Marjı % 8,26 → % 16,19’a çıkmış, pozitif.

Cari Oranı 2,26
Likidite Oranı 1,75
Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerde artış olsa da borç çevirme oranları iyi durumda.

Ödenmiş Sermaye: 412,5 mn TL
Öz Sermaye: 430 → 1.085 mr TL +152 %
Öz Sermaye Kârlılığı: % 19,10
Bedelsiz Potansiyeli: % 163

SASA F/K 14,0
Endüstriyel Tekstil Sektörü Ortalama F/K 11,86
SASA PD/DD 2,7
Endüstriyel Tekstil Sektörü Ortalama PD/DD 1,9

Yılbaşı Takasta Yabancı Oranı % 5,74 (Hisse fiyatı 2,33 TL)
Câri Takasta Yabancı Oranı % 3,08 (Hisse fiyatı 8,19 TL)

2017 Net Temettü Verimi: % 2,36

Yabancı Para Net Pozisyonu +162 mn TL

Temel verilere göre 12 aylık Hisse Değerleme fiyatı: 9,24 TL

Dönem net kârının 2017/1. çeyreğe göre düşmesine rağmen yıllık bazda artması olumlu.
Çeyreklik bazda dönem net karının düşmesi hisse üzerinde kısa vadede baskı unsuru olsa da orta ve uzun vadede olumlu bir bilanço.

Teknik Analiz:

SASA 7,91 TL stop-loss seviyesi üzerinde pozitif görünüm devam eder ve 8,55 – 8,84 TL direnç hedefleri olur.
8,84 TL zirvesinin güçlü geçilmesi durumunda ise 9,24 TL hisse değerleme fiyatımız hedef olur.
Olumsuz havada ise 7,91 – 7,41 TL destekleri izlenebilir.

Bir Yorum Yazın