SASA Kâr Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

SASA 8,71
04 Mart 2019

*SASA 17.06.2019 tarihinde hisse başına net 0,293851 TL temettü ödeme kararı aldı.
Câri fiyatla % 3,37 net temettü verimine denk gelir.

*Sasa Polyester bedelsiz kâr payı dağıtma oranı: % 37,19008
Bedelsiz pay dağıtımı tarihi, yasal sürecin tamamlanması sonrasında belirlenecektir.

Temettü + Bedelsiz toplam kâr payı dağıtma oranı: % 89,10

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir